Čustvene kompetence

Racionalnost je v zahodni družbi cenjena kot prava protiutež čustvenosti. Skozi generacije vzgajamo osebe, ki jim manjka čustvenih kompetenc, zato zapadejo v stres in razvijejo bolezenske znake. Najprej blažje TMS in če se ne naučijo dovolj iz njih, vse težje in usodne bolezni.

Čustvene kompetence zahtevajo:

  • Kapaciteto občutiti svoja čustva, da se zavedamo, kdaj doživljamo stres.
  • Zmožnost, da učinkovito izražamo svoja čustva in lahko trdimo, da so naše potrebe zadovoljene in ohranimo celovitost naših čustvenih meja.
  • Zmožnost, da razlikujemo med psihičnimi reakcijami na sedanjo situacijo in tistimi, ki so ostanki preteklosti. Kar želimo in zahtevamo od sveta, je: da je v skladu z našimi sedanjimi potrebami, ne pa z nezavednimi, nezadovoljenimi potrebami iz otroštva. Če se razlikovanje med preteklostjo in sedanjostjo zamegli, bomo občutili izgubo ali strah pred izgubo, kjer ne obstaja.
  • Zavedanje dejanskih potreb, ki zahtevajo zadovoljitev ne pa zadrževanje, za pridobivanje sprejetosti in odobravanja drugih.

Stres se pojavlja, kadar oseba nima teh kriterijev čustvenih kompetenc, in vodi v motnje homeostaze – fiziološke stabilnosti. Kronične motnje se odrazijo v bolnem zdravju.

Čustvene kompetence moramo razviti, če se želimo zaščititi pred skritim stresom, ki ogroža naše zdravje, oziroma jih moramo pridobiti, če se želimo pozdraviti. Osebne izkušnje bolnikov so opisane v knjigi dr. Gaborja Mateja: Ko telo reče ne.

Gabor Mate pravi, da moramo čustvene kompetence negovati pri naših otrocih kot najboljšo možno preventivno medicino.

Vir: Gabor Mate (2003). When the Body Says No. The Cost of Hidden Stress. Vermilion (2019) Amazon: Drawing on deep scientific research and Dr Gabor Maté’s acclaimed clinical work. When the Body Says No provides the answers to critical questions about the mind-body link – and the role that stress and our emotional makeup play in an array of common diseases.

Gabor Mate lecture

One of several recorded lectures of Gabor Mate on Youtube

%d bloggers like this: